Den här sidan uppdateras inte längre. Havs- och vattenmyndigheten har samlat information om främmande arter i svenska vatten här!

Främmande arter i svenska havs-
och skärgårdsområden

En främmande art är en växt, ett djur, en svamp eller en mikroorganism som med människans hjälp har spridits utanför sitt naturliga utbredningsområde. Detta kan ha skett alldeles avsiktligt eller av misstag. En del av dessa "nya" arter ställer till problem i våra hav, sjöar och vattendrag och på land, andra gör det inte. Det går aldrig att förutse vad som kommer att hända om en främmande organism får fäste i en ny miljö — och det är oroande.

Problemet med främmande arter

Problemet med främmande arter kan beskrivas så enkelt, men är förstås betydligt mer komplicerat än så. För den som vill veta mer om främmande arter i våra hav är det därför viktigt att få fakta om hur främmande arter kan komma hit, vilka arter som redan finns här och vilka effekter det har fått eller kan få att "nya" arter blir kvar. Det är också viktigt att veta att vi var och en, på olika sätt, kan förebygga att främmande arter får hjälp att spridas vidare till svenska havsområden. Kunskap är ett första angeläget steg på vägen att bli en del av lösningen av detta problem.

Därför finns den här webbplatsen

Här har vi har samlat många fakta om främmande arter i svenska havs- och skärgårdsområden. Vi vänder oss till alla som vill veta mer om detta — inklusive till alla som i sin yrkesutövning eller som privatpersoner kommer i kontakt med och kan påverka riskerna för spridning av främmande arter i havsmiljön. Vi som står bakom webbplatsen är Informationscentralerna för Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet.

Sök på Främmande arter:

 

Skandinavien Informationscentralen för Bottniska viken Informationscentralen för Västerhavet Informationscentralen för Egentliga Östersjön

Informationscentralerna för Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet övervakar och informerar om tillståndet i havet kring Sveriges kuster.

Visste du ...
... att över 100 nya arter har kommit in, särskilt under de senaste årtiondena, och att ett 70-tal av dem etablerat sig i främst Östersjön och Kattegatt?

... främmande arter är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden och att vattenmiljöer verkar vara känsligare än landmiljöer?

... när en införd art väl har blivit livskraftig i sin nya miljö är den i stort sett omöjligt att utrota?

Läs mer om främmande arter i Vattenkikaren.

Läs mer om bilderna som används i menyn.