Hot mot jordens biologiska mångfald

Experterna bakom den globala strategi mot främmande arter som utarbetades 2001 genom Global Invasive Species Programme (med tunga internationella organisationer bakom) skriver så här om den globala omfattningen:

Stora, oåterkalleliga kostnader

Inom Konventionen om biologisk mångfald sammanfattar man så här:

Sök på Främmande arter: