Informationscentralen för Egentliga Östersjön

Informationscentralens ansvarsområde är Egentliga Östersjön, som utgörs av större delen av södra halvan av Östersjön, söder om Ålands hav. Däremot ingår inte Finska Viken, Rigabukten eller områdena norr om broarna i de danska Bälten och Öresund. Länsstyrelsen i Stockholms län driver Informationscentralen på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Detta gör vi

Informationscentralens främsta uppgift är att snabbt nå ut med information till berörda myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med storskaliga händelser i havsmiljön och akuta situationer i kust- och havsmiljö. Centralen ska även kunna lämna allmän information om sitt havsområde (vi brukar också informera om området mellan de danska öarna och tyska kusten längst ner i sydväst).

En annan uppgift är att öka kunskapen om vår havsmiljö hos allmänheten. Arbetet med främmande arter i havs- och skärgårdsområden ingår i denna uppgift. Arbetet består av att sprida information om vad främmande arter är och vad man kan göra för att förebygga spridningen av dem. Informationscentralens egen webbplats är en kanal för sådan information. Där kan man läsa mer om hur Informationscentralen arbetar, ladda ner årsrapporter och läsa mer information om de olika typerna av händelser som rapporteras in.

Vår webbplats

På vår webbplats, Informationscentralen för Egentliga Östersjön, finns mycket information om algblomningar, inklusive det aktuella dagsläget under sommartid. Här finns även satellitbilder och vanliga bilder, animering av årets algblomsutveckling, frågor och svar, råd till allmänheten vid algblomningar och länk till AlgAware (växtplanktondata från SMHI). Se även Havstulpanprojektet. På webbplatsen finns även information om samarbetspartners runt Östersjön.

Läs också Informationscentralens årsrapport, som ger en sammanfattning av det år som gått.

Kontakta oss

Kontakt med informationscentralen för Egentliga Östersjön får man genom att ringa 08-785 51 18, eller skicka e-post till:

Sök på Främmande arter:

 

Skandinavien Informationscentralen för Egentliga Östersjön Informationscentralen för Västerhavet Informationscentralen för Bottniska viken Informationscentralen för Bottniska viken Informationscentralen för Västerhavet Informationscentralen för Egentliga Östersjön