Informationscentralen för Bottniska viken

Informationscentralens ansvarsområde är Bottniska viken, som utgörs av Bottenviken, Norra Kvarken och Bottenhavet. Länsstyrelsen i Västerbottens län driver Informationscentralen på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Detta gör vi

Informationscentralens främsta uppgift är att snabbt nå ut med information till berörda myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljö. Det kan exempelvis röra sig om stora mängder alger i vattnet, s.k. algblomningar, större antal döda fåglar, döda fiskar längs stranden, döda sälar och tecken på föroreningar som t.ex. oljefilm.

En annan uppgift är att öka kunskapen om vår havsmiljö hos allmänheten. Arbetet med främmande arter i havs- och skärgårdsområden ingår i denna uppgift. Arbetet består av att sprida information om vad främmande arter är och vad man kan göra för att förebygga spridningen av dem. Informationscentralens egen webbplats är en kanal för sådan information. Där kan man läsa mer om hur Informationscentralen arbetar, ladda ner årsrapporter och läsa mer information om de olika typerna av händelser som rapporteras in.

Vår webbplats

På vår webbplats, Informationscentralen för Bottniska viken, finns korta sammanfattningar av miljöläget (algblomningar, fågel- och fiskdöd, sälar, oljeutsläpp) på den svenska sidan, utifrån de händelser som rapporteras in. Här finns även bl.a. nyheter, fakta om Bottniska viken och information om kontaktnät och östersjösamarbete.

Läs också Informationscentralens årsrapporter, som ger sammanfattningar av det år som gått.

Kontakta oss

Kontakt med informationscentralen för Bottniska viken får man genom att ringa centralens telefonsvarare: 090-107355, eller skicka e-post till:

Sök på Främmande arter:

 

Skandinavien Informationscentralen för Egentliga Östersjön Informationscentralen för Västerhavet Informationscentralen för Bottniska viken