September 2014:

Främmande nordamerikansk krabba fångad i Oxelösund

Ser inte mycket ut för världen kanske (2 mm) men de första svenska exemplaret av den vitfingrade brackvattenskrabban Rhithropanopeus harrisii har hittats i Oxelösund. Krabban fångades av elever från Nyköpings Enskilda Gymnasium som hade fältprovtagning på Femöre söder om Oxelösund.

Det rör sig om en juvenil krabba som var 2 mm över ryggskölden. Krabban är liten även som vuxen och blir endast ca 20-25 mm över ryggskölden.

Krabban har funnits i Polen sedan 50-talet men har under senare år rört sig norrut och hittats nu längs Baltikum och i Åboområdet. Krabban kan vara svår att hitta då de gillar grumligt vatten och gömmer sig bland bottenstrukturer och nedfallet material. I Polen har man noterat att den kan gynnas av musselbankar av en annan främmande art, vandrarmusslan Dreissena polymorpha. De ekologiska effekterna av krabbans närvaro i Östersjön är ännu ganska okända med de kan vara en vektor för spridning av sjukdomar.

Fynd av krabbor bör rapporteras in till Artportalen
eller för artbestämning till Matz Berggren, Göteborgs universitet. E-post: matz.berggren@bioenv.gu.se

 

Läs mer på Främmande arter:

Faktablad om brackvattenskrabban

 


 

Sök på Främmande arter: