April 2013:

Nu har den främmande tigermärlan nått Sverige

Inom det nu avslutade och EU-finansierade Intereg–projektet HISPARES besöktes bl.a. tre svenska Natura2000 områden (Gräsö, Askö och Sankt Anna). Vid besöken vid Sankt Anna (augusti 2010) och Gräsö (september 2011) registrerades den från Nordamerika introducerade tigermärlan Gammarus tigrinus för första gången i Sverige.

Tigermärlan upptäcktes för första gången i Europa i England och Irland 1931. Den tros ha kommit in med ballastvatten. Spridningen i Europa accelererade i och med att den avsiktligt introducerades till floden Wesers biflöden 1957 och de första fynden i Östersjön var i sydvästra Östersjön 1975. Den har därefter spridit sig längs den baltiska kusten och hittades i Finska viken 2003. Det var bara en tidsfråga innan den skulle nå svenska vatten. De nuvarande svenska fynden tyder på att den funnits i Sverige kanske sedan början 2000-talet och det är inte otroligt att den redan kan finnas längs stora delar av ostkusten (Jonne Kotta, HISPARES-projektet, pers. komm.).

De svenska fynden ägde rum på ganska exponerade lokaler vilket inte är deras favoriserade miljö. Det kan tyda på att den är ännu vanligare i mer skyddade områden. Det är möjligt att tigermärlan kan konkurrera och tränga undan våra inhemska arter vilket skett på andra ställen (Polen och Tyskland).

 

Läs mer på Främmande arter:

Faktablad om tigermärla

 


 

Sök på Främmande arter:

 

 

 

© Jonne Kotta, Eesti Mereinstituut