Mars 2013:

Ny främmande flagellat hittad på västkusten

Vid SMHI´s kustprovtagningar längs Bohuskusten i december 2012 hittades för första gången i Sverige flagellaten Fibrocapsa japonica. F. japonica hör till gruppen nålflagellater och orsakade på 70-talet massiv fiskdöd i japanska fiskodlingar.

Flagellaten hittades i levandeprover från Åstol. Gruppen nålflagellater saknar en stabil cellvägg varför de lätt förstörs i konserverade prover och blir svåra att artbestämma. Den kan därför ha funnits tidigare men inte upptäckts i de konserverade proverna. F. japonica är närstående till släktet Chrysochromulina som tidigare orsakat fiskdöd i Nordsjön , Skagerrak och Kattegatt.


Läs mer om Fibrocapsa japonicaAlgaebase.org.

 


Sök på Främmande arter:

 

 

 

Neogobius melanostomus

Fibrocapsa japonica
Foto: Marie Johansen, SMHI