Januari 2013:

Svartmunnad smörbult helt etablerad i Visby hamn

Ekologistudenten Rickard Gustafsson drog upp sin första svartmunnade smörbult i Visby hamn hösten 2010. Då Rickard funderade på att göra ett examensarbete på arten har han fortsatt att metodiskt fiska efter den och föra journal över fångsterna. Det kan nu konstateras att svartmunnad smörbult är etablerad i Visby hamn och nu, ca två och ett halvt år senare, har närmare 600 svartmunnade smörbultar dragits upp. Fiskarna har varit av alla möjliga storlekar inklusive lekmogna hannar och honor. Fiskarna fångas på vanligt bottenmete med t.ex. räkagnad enkelkrok.
 
Källa: Sportfiskarna
 
Fynd av svartmunnad smörbult kan anmälas till
Informationscentralen för Egentliga Östersjön
eller Artportalen

 

Läs mer om svartmunnnad smörbult:

Havs och vattenmyndigheten


Läs mer på Främmande arter:

Faktablad om svartmunnad smörbult

Juli 2012:

Svartmunnad smörbult ökar på Åland

Oktober 2010:
Svartmunnad smörbult fångad i Visby hamn

Augusti 2010:
Fortsatt provfiske efter svartmunnad smörbult

Oktober 2008:
Främmande fisk i svenska vatten

 


Sök på Främmande arter:

 

 

 

Neogobius melanostomus

Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus).
© Krzysztof Skóra, Stacja Morska Hel (Hel Marine Station)