Januari 2013:

Japantofsens spridningsframgång nu förklarad

En ny avhandling från Göteborgs universitet kan ge en förklaring till varför japantofsen, Bonnemaisonia hamifera, lyckats sprida sig så bra på Västkusten. Arten upptäcktes hos oss i början av 1900-talet och är nu en av västkustens vanligaste  fintrådiga alger. En trolig förklaring till dess framgång är att de använder en kemisk substans som hindra den från att bli angripen av betare. Den här substansen finns inte i de inhemska alger vilket skulle kunna förklara varför den undviks av betare.

Källa: Göteborgs universitet
 
Läs mer på Främmande arter:

Faktablad om japantofs

 


Sök på Främmande arter: