MSeptember 2012

Belöning för fångst av amerikansk hummer

Liksom förra året utlyser Havsfiskelaboratoriet vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) även i år en belöning av 500 kr för varje inlämnad amerikansk hummer. Havsfiskelaboratoriet (SLU) och Havs- och vattenmyndigheten bedriver även i år en kampanj som går ut på att försöka stoppa den amerikanska hummerns spridning. Alla hummerfiskare uppmanas att via mobiltelefon rapportera in fångst av amerikansk hummer eller sjuk hummer. Amerikansk hummer bedöms som en främmande art som hotar den biologiska mångfalden och det är förbjudet att sumpa den genom att förvara den i kassar eller lådor i vattnet i väntan på försäljning.

Kampanjen möjliggör även ett undantag från fiskeregler. Hummer som misstänks vara amerikansk hummer eller sjuk hummer får tas iland under 2012/13 oberoende av fångstmetod men det krävs att ett tillstånd via mobiltelefon erhållits (se information nedan i hummerposter).

 

Källa:
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Havs- och vattenmyndigheten, HaV

Läs mer på Främmande arter:
Faktablad om amerikansk hummer

 

Hummerposter

 


Sök på Främmande arter:

 

 

 

Amerikansk hummer,Homarus americanus

Amerikansk hummer, Homarus americanus. Publicerad med tillstånd från NOAA