Juli 2012:

Svartmunnad smörbult ökar på Åland

Den svartmunnade smörbulten Neogobius melanostomus påträffades i Östersjön för första gången i Gdanskbukten 1990. I Finland upptäcktes den år 2005 och i Sverige var första upptäckten i Karlskrona år 2008. I maj 2011 fångades de första svarta smörbultarna i Mariehamn, Åland, i ett riktat provfiske efter arten. Fiskebyrån vid Ålands landskapsregering bestämde att göra en utökad kartläggning under 2012. Vi detta provfiske, maj 2012, påträffades 134 individer varav den största var 22 cm lång. Det finns en stor risk att arten snart även kommer till Stockholmsområdet.

Källa: Ålands landskapsregering.

 

Inrapportering av fynd av svartmunnad smörbult tas tacksamt emot av Informationscentralen för Egentliga Östersjön. Bifoga gärna bild och längddata.

www.infobaltic.se

 

Läs mer om svartmunnnad smörbult:

Havs och vattenmyndigheten
 
Läs mer på Främmande arter:

Faktablad om svartmunnad smörbult

Oktober 2010:
Svartmunnad smörbult fångad i Visby hamn

Augusti 2010:
Fortsatt provfiske efter svartmunnad smörbult

Oktober 2008:
Främmande fisk i svenska vatten

 


Sök på Främmande arter:

 

 

 

Neogobius melanostomus

Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus).
© Krzysztof Skóra, Stacja Morska Hel (Hel Marine Station)