Maj 2012

Vandrarmussla noterad i inre Bråviken

Vid dykinventeringar i inre Bråviken år 2011 med syftet att bedömma områdets miljölkvalitet hittades på ett flertal lokaler musslor som artbestämdes som vandrarmussla, Dreissena polymorpha. Fynden är de första i svensk havsmiljö sedan de skal som hittades i Lännerstasundet 1941. Arten är dock sedan tidigare vanlig i många sjöar som Mälaren och Erken. De funna musslorna var små (ca 5 mm) vilket gör artbestämningen lite osäker men bild i rapporten tyder på att det rör sig om vandrarmussla. En enstaka vandrarmussla rapporterades även vid motsvarande inventeringar år 2008.

Den stora tillförseln av sötvatten, bl.a. via Motala ström, gör att salthalten varierar under och mellan år. Förhållandevis låga salthalter, 3-6 promille, i undersökningsområdet och den tillräckligt höga kalciumhalten i Motala ströms vatten är två faktorer som gör en etablering av vandrarmusslan möjlig. Vid årets planerade dykningar kommer man försöka ta musselprover för att försäkra sig om vilken art det är.

 

Länk till rapporten.

 


Sök på Främmande arter:

 

 

 

Dreissena polymorpha
Foto: © Amy J Benson, U.S. Geological Survey