Maj 2012

Nya förvånande fynd av kammaneten Mertensia ovum i centrala Östersjön

För några år sedan gjordes de första fynden av den arktiska kammaneten Mertensia ovum i Bottenhavet, Finska viken och norra Egentliga Östersjön. Man upptäckte då att Mertensia ovum tidigare hade förväxlats med två andra kammaneter. Nu har en annan grupp forskare konstaterat att den även finns i de centrala delarna av Östersjön. Det intressanta med de nya fynden är att inga vuxna individer påträffats utan populationen består endast av reproducerande larver (ett fenomen som kallas paedogenesis). Både ägg och larver var vanliga och påträffades högre upp i vattenmassan jämfört med fynden från norra Egentliga Östersjön. Den största larven var bara 1,6 mm vilket är mycket mindre än fynden i Finska viken och norra Egentliga Östersjön (3 mm) och i Bottenhavet (6,5 mm). I Arktis kan den bli upp till 90 mm. Forskarna tror att den tidiga reproduktionen som larver favoriseras före tillväxt för att kompensera för ett högt predationstryck.

De nya fynden stärker teorin att Mertensia ovum troligen är en glacialrelikt och inte en främmande art i Östersjön.

Källa:

Biology letters (2012), 1-4 doi: 10.1098/rsbl.2012.0163

 


Sök på Främmande arter:

 

 

 

Mertensia ovum

Mertensia ovum
Foto: Maiju Lehtiniemi, Finnish Environment Institute, Marine Research Center