Maj 2012

HaV vill se importstopp för levande
amerikansk hummer

Varje år importeras tvåhundra till trehundra ton levande amerikansk hummer till Sverige. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, befarar att vår inhemska europeiska hummer hotas av konkurrens och sjukdomar om levande amerikansk hummer släpps ut i våra vatten. Enstaka amerikanska humrar har tidigare observerats i både norska och svenska vatten vilket visar att utsläpp av amerikansk hummer redan skett. Ett förbud ligger i linje med konventionen om biologisk mångfald.

 

Källa:
Havs- och vattenmyndigheten, HaV

Läs mer på Främmande arter:
Faktablad om amerikansk hummer

 


Sök på Främmande arter:

 

 

 

Amerikansk hummer,Homarus americanus

Amerikansk hummer, Homarus americanus. Publicerad med tillstånd från NOAA