Januari 2012:

Ny främmande art av spökräka funnen i Kosterområdet i norra Bohuslän

I juni 2011 gjordes fynd av en ny främmande spökräka, Caprella mutica, i Kosterområdet utanför Tjärnölaboratoriet. Det första fyndet av denna art i Europa var 1995 i Nederländerna. Den har därefter spridit sig i områden runt Irland och Nordsjön, med fynd bland annat i Norge, varför fyndet i vårt område inte är helt oväntat. Arten kommer ursprungligen från havsområdet runt Japan och östra Ryssland.

Caprella mutica skiljs lättast från våra två inhemska arter, C. liniaris och C. septentrionalis, genom att dess fullvuxna hanar är ludna/håriga samt har tydliga taggar på ryggsidan av kroppssegmenten. C. mutica har en hög tolerans mot salthalts- och temperaturvariationer och en hög reproduktionstakt med kort generationstid och stora yngelkullar. Det finns därför en viss risk att den kan konkuerra med våra inhemska arter men det är ännu inte visat.

Källa: Fauna & Flora

Läs mer om spökräkan på Främmande arter:
Faktablad om Caprella mutica (anm: faktabladet skrevs innan det svenska fyndet).

 


Sök på Främmande arter:

 

 

 

Caprella mutica

Caprella mutica
© Thom Nickell, Scottish Association for Marine Science (SAMS)