November 2011:

Den amerikanska kammaneten inget direkt hot mot Östersjötorsken

När den amerikanska kammaneten, Mnemiopsis leidyi, upptäcktes i Östersjön 2006 befarande man att den skulle kunna ha en stor påverkan på torskpopulationen. Bornholmsdjupet är det viktigaste lekområdet för torsk och man fruktade att kammaneten skulle påverka torskpopulationen negativt genom predation på torskägg och juvenila stadier samt den föda (zooplankton) som torsklarverna behöver för att överleva.

Nu har forskning visat att den låga salthalten i Östersjön begränsar kammanetens reproduktion. I centrala Östersjön är produktion låg och de kammaneter som finns i Östersjön kommer huvudsakligen från det saltare Kattegatt och sydvästra Östersjön. Större mängder av kammaneter driver in till de centrala delarna av Östersjön först sent på hösten. Därmed finns inte den amerikanska kammaneten i torskens lekområde i centrala Östersjön under sommaren och kan inte predera på torskens ägg och larver samt dess föda.


Källa: DTU (Danmarks Tekniske Universitet)

 

Länk till artikel i PLoS ONE

Länk till artikel i Limnology and Oceanography om kammanetens predation på torskägg och larver.

 

 

Mer om den amerikanska kammaneten på Främmande arter:

Oktober 2010:
Amerikanska kammanetens jaktmetoder avslöjat

November 2009:
Östersjöns kammaneter måste ombestämmas.

Oktober 2008:
Den amerikanska kammaneten har åter ökat i Finska viken och Ålands hav.

September 2008:
Färre amerikanska kammaneter än förväntat i Östersjön

Augusti 2007:
Fiskätande kammanet funnen inne i norra Egentliga Östersjön och i Bottenhavet

November 2006:
Fruktad amerikansk kammanet upptäckt i svenska vatten.

 


Sök på Främmande arter:

 

 

 

Mnemiopsis

Mnemiopsis leidyi
© Mats Blomqvist, HAFOK AB, Sverige