September 2011

Belöning utlovas vid fångst av amerikansk hummer

Belöning utlovas vid fångst av amerikansk hummer
SLU har i ett samarbete med den nya Havs och vattenmyndigheten utlovat en belöning på 500 kr till den som fångar en amerikansk hummer i årets hummerfiske. Den amerikanska hummern är en främmande art och kan vara ett hot mot vår inhemska hummer. Den kan hybridisera sig med inhemsk hummer och det finns en risk att den kan sprida nya parasiter och sjukdomar. Hittills har fyra amerikanska humrar fångats på svenskt vatten och ett tjugotal i Norge. Kunskapen om förekomst av amerikansk hummer i våra vatten är mycket låg och det vill man förbättra med detta belöningsprojekt.

Källa:
SLUs nyhetsarkiv

Havs och vattenmyndighetens nyhetsarkiv

Läs mer:
SLUs poster

Artikel i Bohusläningen

Läs mer på Främmande arter:
Faktablad om amerikansk hummer

 


Sök på Främmande arter:

 

 

 

Amerikansk hummer,Homarus americanus

Amerikans hummer, Homarus americanus. Publicerad med tillstånd från NOAA