September 2011:

Ny art av kammanet till svenska västkusten

En ny art av kammanet i svenska vatten, Euplokamis dunlapae, har upptäckts av planktonforskarna Lene Friis-Møller och Lena Granhag vid institutionen för marin ekologi, Kristineberg. Euplokamis dunlapae kommer ursprungligen från Nordamerikas Stilla havskust, men har sedan länge funnits i Medelhavet. Under senare år har den observerats i fjordar på norska västkusten och nu har alltså forskarna från Göteborgs universitet funnit både larver och vuxna individer även i Gullmarsfjorden.

Euplokamis dunlapae kan bli ca två centimeter lång. Karakteristiskt är att den har två fångstarmar (tentakler) med upp till ett tiotal sidogrenar (tentilla). Sidogrenarna är hoprullade till små droppformade, tätt packade knyten, när de inte används, men fälls ut till ett “fångstdraperi” när kammaneten jagar sina bytesdjur.

I april och maj fanns Euplokamis i Gullmarsfjordens ytvatten, men vid provtagningar i juni hittade man ett stort antal individer på över 100 meters djup.  Vid augustiprovtagningen hittade man bara en enda individ, också den på djupt vatten. I sitt ursprungliga utbredningsområde lever arten på 100 meter djup och neråt, och de tätaste populationerna finns på mer än 250 meters djup.

 

Euplokamis dunlapae

Euplokamis dunlapae. Foto: Fredrik Norén ©

 

 


Sök på Främmande arter: