Mars 2011:

Japanska jätteostronen klarar vintern

Det har förekommit misstankar om att de japanska jätteostronen som etablerat sig längs svenska västkusten de senaste åren har dött ut under de två senaste vintrarna. Det har visat sig att de är tåliga mot låga temperaturer och att de ostron som lever på lite större djup kan klara en kall vinter. Förra årets vinter tog hårt på de grundlevande individerna men de som fanns lite djupare överlevde bättre. Då årets vinter varit varmare än förra året förväntas ingen större dödlighet för de ostron som lever lite djupare. Dessa rön innebär att det är troligt att arten är här för att stanna.

Källa: Göteborgs universitet


Sök på Främmande arter: