Oktober 2010:

Svartmunnad smörbult fångad i Visby hamn

Rickard Gustavsson, student på Högskolan på Gotland fiskade upp den främmande fisken Visby hamn. Efter att ha lagt ut bilder på nätet fick han bekräftad att det var en svartmunnade smörbult. Efter fotografering släpptes fisken tillbaka.

Detta är den tredje svenska fyndlokalen för denna främmande art. Det första kända fyndet i Sverige gjordes i Karlskrona 2008 och nyligen hittades den även i Göteborg. Den upptäcktes första gången i Östersjön 1990.

Källa:
Länsstyrelsen i Gotlands län

 

Läs mer om svartmunnnad smörbult:

Havs och vattenmyndigheten
 
Läs mer på Främmande arter:

Faktablad om svartmunnad smörbult

Augusti 2010:
Fortsatt provfiske efter svartmunnad smörbult

Oktober 2008:
Främmande fisk i svenska vatten

 


Sök på Främmande arter:

 

 

 

Neogobius melanostomus

Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus).
© Krzysztof Skóra, Stacja Morska Hel (Hel Marine Station)