Oktober 2010:

Amerikanska kammanetens jaktmetoder avslöjat

Amerikanska kammanetens jaktmetoder avslöjat
Forskare från Göteborgs universitet har nu lyckats visa hur kammaneten gör sig hydrodynamiskt "osynlig" vid sitt födosök. Kammaneten använder rader av cilier innanför fångstloberna för att skapa en stor vattenström som för bytesdjuren till fångstytorna. Genom att vattnet med bytesdjuren accelererar långsamt och transporteras samlat in i kammaneten uppstår nästan inga rörelseförskjutningar förrän bytesdjuren förts ända fram till fångstytorna, där det är för sent för bytet att fly. Maneten är alltså en hydrodynamiskt tyst jägare.

Källa: Göteborgs universitet

 

Mer om den amerikanska kammaneten på Främmande arter:

November 2009:
Östersjöns kammaneter måste ombestämmas.

Oktober 2008:
Den amerikanska kammaneten har åter ökat i Finska viken och Ålands hav.

September 2008:
Färre amerikanska kammaneter än förväntat i Östersjön

Augusti 2007:
Fiskätande kammanet funnen inne i norra Egentliga Östersjön och i Bottenhavet

November 2006:
Fruktad amerikansk kammanet upptäckt i svenska vatten.

 


Sök på Främmande arter:

 

 

 

Mnemiopsis

Mnemiopsis leidyi
© Mats Blomqvist, HAFOK AB, Sverige