4 november 2009:

Sverige ansluter sig till barlastvattenkonventionen

Riksdagen godkände att Sverige ansluter sig till barlastvattenkonventionen. Konventionen har till syfte att förebygga, begränsa och slutligen eliminera spridning av skadliga vattenlevande organismer och patogener genom kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment. Konventionen genomförs framför allt genom en ny lag, barlastvattenlagen.

Källa: Riksdagen


Sök på Främmande arter: