1 oktober 2009:

Ökad risk att mårdhunden även invaderar söderifrån

Antalet observationer av mårdhund i Danmark har varit ovanligt många i år och djuren kan nu ha spritt sig från Jylland till andra delar av Danmark. Om de når Öresund har de troligen inga svårigheter att simma över till den svenska sidan.

En spridning från södra Sverige skulle bli väsentligt svårare att stoppa än den nuvarande spridningen som sker i norr.

Länsstyrelsen i Skåne håller på att bygga upp en organisation för att möta (mota) mårdhunden om den kommer över sundet.

Mårdhunden kan vara bärare av parasiten dvärgbandmask som kan orsaka svår sjukdom hos människan.

Källa: Trelleborgs Allehanda


Sök på Främmande arter:

 

 

mårdhund

Mårdhund (Nyctereutes procyonoides) trivs i näringssrika våtmarker.
Foto: © Pekka J. Nikkander