9 juli 2009:

Regeringen vill införa ett ökat skydd för Östersjön och Nordsjön

Regeringen lade den 9 juli fram en proposition där man föreslår att Sverige ska ansluta sig till den internationella konventionen om hantering och kontroll av barlastvatten, den sk. Barlastkonventionen. I propositionen ingår, i enlighet med konventionen, även ett nytt regelverk (lag) för hantering och kontroll av barlastvatten. Den nya lagen innebär att fartygs barlastvatten måste hanteras på ett sådant sätt att spridning av skadliga organismer och patogener minimeras.

Idag har 18 länder ratificerat konventionen. Det krävs att minst 30 nationer som representerar 35 % av världstonnaget skriver under konventionen för att den ska träda i kraft.

Källa: Regeringskansliet


Sök på Främmande arter: