11 februari 2009:

Östersjöns kammaneter måste ombestämmas

Genetiska analyser visar att kammanetsamhället i Östersjön under hösten 2008 bestod av en arktisk Mertensia-art som inte tidigare identifierats i Östersjön. Prover som tagits av det finska forskningsfartyget Aranda och analyserats i samarbete med Stockholms universitet har skapat osäkerhet kring kammanetbestånden i Östersjön.

Sedan tidigare har man identifierat två arter av kammaneter i Östersjön, havskrusbäret (Pleurobrachia pileus) och den amerikanska kammaneten (Mnemiopsis leidyi), en nykomling som hittades första gången hösten 2007.

Det kan var svårt att särskilja individ från Mnemiopsis- och Mertensia-arter vilket ställer frågan huruvida det rör sig om en eller två nyintroducerad arter. Fortsatta genetiska studier skall förhoppningsvis visa hur många arter av kammaneter som egentligen finns i Östersjön.

Källa: Östersjöportalen

 

Mer om den amerikanska kammaneten på Främmande arter:

Oktober 2008:
Den amerikanska kammaneten har åter ökat i Finska viken och Ålands hav.

September 2008:
Färre amerikanska kammaneter än förväntat i Östersjön

Augusti 2007:
Fiskätande kammanet funnen inne i norra Egentliga Östersjön och i Bottenhavet

November 2006:
Fruktad amerikansk kammanet upptäckt i svenska vatten.

 


Sök på Främmande arter:

 

 

 

Mnemiopsis

Mnemiopsis leidyi
© Mats Blomqvist, HAFOK AB, Sverige