November 2008:

Amerikansk hummer fångad vid Smögen

Ett antal amerikanska humrar, Homarus americanus, har hittats vid Smögen under höstens fiske. Humrarna har troligen rymt från en sump då vissa klor var bundna med gummiband. Fiskeriverket ser så allvarligt på fynden att det kommer att göra en polisanmälan.

Den amerikanska hummern ses som ett allvarligt hot mot vår inhemska europeiska hummer. Den har snabbare tillväxt än den europeiska vilket kan ge den ett övertag i konkurrensen om föda och gömslen. Den kan också vara bärare av flera smittsamma sjukdomar och parasiter som kan slå hårt mot dess europeiska släkting. Det finns till exempel en bakteriesjukdom, Gaffkemia, som amerikanska humrar kan bära utan symptom, men som orsakar 100 % dödlighet inom någon dag hos den europeiska.

Källa: Fiskeriverket


Sök på Främmande arter:

 

 

 

Amerikansk hummer,Homarus americanus

Amerikans hummer, Homarus americanus. Publicerad med tillstånd från NOAA