28 oktober 2008:

Främmande fisk i svenska vatten

Den svartmunnade smörbulten (Neogobius melanostomus) har nu konstaterats i svenska vatten. Enligt uppgift fångades i somras fyra exemplar på mete i Karlskronaområdet. Ett av exemplaren har nu granskats av experter som kunde konstatera att det var en svartmunnad smörbult. Arten som härstammar från Svarta Havet upptäcktes 1990 i Gdanskbukten. Den har därefter även hittats längs delar av de tyska, baltiska och finska kusterna varför en spridning till till våra vatten, förr eller senare, var väntad. Den verkar främst leva av musslor och kan därför konkurrera med vår skrubbskädda. Den kan även utgöra en viktig föda för torsk och abborre och då fungera som en ny länk mellan musslor och rovfisk.

Källa: Stockholms universitet


Sök på Främmande arter:

 

 

 

Neogobius melanostomus

Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus).
© Krzysztof Skóra, Stacja Morska Hel (Hel Marine Station)