Oktober 2008:

Den amerikanska kammaneten har åter ökat i Finska viken och Ålands hav

Under den senaste finska expeditionen i Finska viken och norra Östersjön fanns åter stora mängder av den amerikanska kammaneten, Mnemiopsis leydyi. Kammaneten har ökat markant i Finska viken och Ålands hav jämfört med augustiobservationen. De har dock fortsatt minska i Bottenhavet.
De flesta kammaneterna uppehåller sig kring eller under salthaltssprångskiktet på 30-90 m djup. Kammaneterna i norra Östersjön är fortfarande mycket små, ca 1 mm, jämfört med de som påträffas i södra Östersjön och i Västerhavet. Den lilla storleken gör dock att artbestämningen är svår varför det finns en risk att man förväxlar den med en inhemsk art, havskrusbäret (Pleurobrachia pileus). I fortsättningen kommer man komplettera artbestämningen med genetiska metoder.

Källa: Östersjöportalen

 


Sök på Främmande arter:

 

 

 

Mnemiopsis leidyi
© Mats Blomqvist, HAFOK AB, Sverige