September 2008:

Färre amerikanska kammaneter än förväntat i Östersjön

Två finska forskningsfartyg har i augusti i år undersökt förekomsten av den amerikanska kammaneten Mnemiopsis leidyi i Östersjön. De högsta koncentrationerna återfanns i djupvattnet i Ålands hav samt i Bottenhavets södra del, men antalet individer hade minskat med hälften sedan provtagningar i juni. Man hittade även kammaneter i i Finska viken, Skärgårdshavets södra del och den egentliga Östersjöns norra del, men i mycket små mängder. Den låga förekomsten skulle kunna tyda på att kammaneten trots allt har svårt att etablera sig i Östersjön.

Källa: Östersjöportalen (scrolla nedåt på sidan)

 


Sök på Främmande arter: