September 2008:

Nya fynd av asiatisk perukalg

I juli 2008 fann en marinbotanisk dykare hela mattor av asiatisk perukalg Gracilaria vermiculophylla (ibland även kallad grov agaralg) när han snorklade på några meters djup på insidan av Orust, tio mil norr om Göteborg. Perukalgen identifierades första gången i svenska vatten 2003 och tidigare har endast enstaka exemplar återfunits norr om Göteborgs skärgård. Vid den nya fyndplatsen växte algen i ålgräsängar, vilket kan leda till betydande störningar på de lokala bottensamhället i området. Ålgräsängar utgör viktiga habitat för en rad havslevande organismer och kallas ibland för havets barnkammare.


Sök på Främmande arter: