September 2008:

Lek av japanskt jätteostron bekräftat på västkusten

Det japanska jätteostronet, Crassostrea gigas, som sommaren 2007 hittades på flera musselbankar längs västkusten har nu visat sig leka på en musselbank innanför Skaftö, Lysekils kommun. Vattnet runt musselbanken var alldeles mjölkvitt när markägaren passerade området i slutet av juli vilket är ett tecken på ostronlek. Nu en månad senare bör resultatet av leken kunna märkas då larverna ska hitta en plats att slå sig ned på.

Forskare har varit osäkra på om jätteostronet kan föröka sig i vårt klimat men nu är det visat att lek förekommer. Det är nu troligt att arten kommer att etablera sig på för dem lämpliga substrat, främst musselbankar, längs västkusten. Deras nuvarande utbredning sträcker sig från Strömstad till Falkenberg. Många musselbankar riskerar att i framtiden förvandlas till kalkrev som domineras av jätteostron.

Källa: Dagens Nyheter, 2008-09-02.


Sök på Främmande arter: