Augusti 2007:

Fiskätande kammanet funnen inne i norra Egentliga Östersjön och i Bottenhavet

Forskare från finska Havsforskningsinstitutet har nu konstaterat att den amerikanska kammaneten Mnemiopsis leidyi har lyckats vandra långt in i Östersjön. Vid provtagning under augusti 2007 har larver av arten påträffades i nordöstra Egentliga Östersjön och västra Finska viken vilket antyder att den skulle kunna fortplanta sig i våra vatten. Vuxna maneter fångades rikligt i djupvattnet i Ålands hav samt i mycket stora mängder i norra Bottenhavet på över 200 m djup. Det är därför troligt att arten finns även på många andra håll i Östersjön. Arten har i år också varit mycket vanlig på svenska Västkusten.

Mnemiopsis har under 1980-talet slagit ut fisket i Svarta havet, eftersom arten är ett rovdjur som gärna lever på fiskyngel.

Läs mer:
Finska Havsforskningsinstitutets rapport och karta

 


Sök på Främmande arter:

 

 

Mnemiopsis

Mnemiopsis leidyi
Foto: Mats Blomqvist, HAFOK AB, Sverige