November 2006:

Vacker men fruktad kammanet funnen i svenska vatten

Enligt en rapport från Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium (TMBL) har forskare under hösten 2006 funnit ett flertal exemplar av den vackra men fruktade amerikanska kammaneten Mnemiopsis leidyi i Kosterfjorden i norra Bohuslän och i södra Östersjön. I norra Europa har den förutom i norra Bohuslän också observerats i Kielbukten, längs den holländska kusten, i Oslofjorden och utanför Bergen.

Arten är främst känd under namnet Mnemiopsis leidyi, men också under synonymerna Mnemiopsis gardeni respektive Mnemiopsis mccradyi. Allt talar dock för att dessa tre beskrivna arter inom släktet Mnemiopsis motsvarar en enda variabel art. Den genomskinliga eller svagt mjölkvita kammaneten, som inte bränns, blir ca 10 cm lång. Att en i princip genomskinlig kammanet kan bli så vackert skimrande i regnbågens alla färger beror på att de är utrustade med rader av ciliekammar (små plattor med korta hår, cilier) på utsidan av kroppen. Cilierna används av djuret för förflyttning och för att föra vatten och föda mot munnen, och det är när ljuset reflekteras i de rörliga cilieplattorna som de olika färgerna uppkommer.

Det har redan tidigare funnits stor oro för att den invasiva maneten, som trivs utmärkt i brackvatten, skall etablera sig i svenska vatten och då främst Östersjön. Oron är befogad, eftersom arten har ställt till med stor skada inte bara på fisket, utan hela näringsväven i de områden dit den kommit som främmande art. Den är inhemsk utmed Nord- och Sydamerikas östkust, men spreds oavsiktligt under 1980-talet till Svarta havet med fartygs barlastvatten. Den har sedan dess invaderat även vattenområden nära Svarta havet (Azovska sjön, Kaspiska havet och det turkiska innanhavet Marmarasjön) samt Egeiska havet och Medelhavet.

Mnemiopsis leidyi är en allätare med mycket stor filtreringsförmåga. Den äter stora mängder av zooplankton, inklusive ganska stora djur som hoppkräftor och fiskyngel. Maneten massutvecklas och blir snabbt dominerande. Bara ett fåtal år efter Mnemiopsis leidyi hade kommit till Svarta havet hade det tidigare rika och lönsamma fisket efter ansjovis kollapsat och i Azovska sjön var sardellfisket hårt drabbat.

Mnemiopsis leidyi klarar att leva och föröka sig i vatten med olika salthalt, och temperatur, vilket gör att man kan hitta den såväl i öppet hav som i flodmynningsområden. Den lever i ytvattnet och tål salthalter från ca 3.4 till 70psu. Arten har en temperaturtolerans som sträcker sig från -0.7°C till 32°C, kortare perioder kan den t o m uthärda upp till 35°C.  Den tål dock inte så låga temperaturer i områden med låg salthalt . Hela populationer dör t ex  vid 4°C i norra Kaspiska havet och vid 2°C i norra Svarta Havet. Arten återfinns även i kraftigt förorenade vattenområden.

I Svarta havet och ytvattnet i Marmarsjön är förhållandena för Mnemiopsis leidyi optimala, medan arten måste återinvadera Azovska sjön varje år. Samma sak skulle kunna tänkas bli fallet i svenska vatten, som är kalla på vintern och därför kan vara en svår miljö för huvuddelen av en Mnemiopsis leidyi-population. Däremot kan det tänkas att maneten återkommer igen, på våren-sommaren därpå, när vattnet åter blir tillräckligt varmt. Naturvårdsverket har bl.a. påpekat att "i Östersjön är det så kallt att den besvärliga kammaneten i dagsläget knappast kan sprida sig vidare hit från Svarta havet, men den tilltagande växthuseffekten åstadkommer nu allt högre temperatur i vattnet".

Eftersom Mnemiopsis leidyi har många naturliga fiender, inkluisve olika fiskarter och andra arter av maneter, hålls arten i schack i de områden där den är inhemsk. På Nordamerikas östkust är kammaneten Beroe ovata en naturlig fiende. När denna kammanet oavsiktligt introducerades i Svarta havet i slutet av 1990-talet ledde det till en märkbar minskning av populationen av Mnemiopsis leidyi. Då först började Svarta havets ekosystem återhämta sig efter att ha skadats kraftigt under ett drygt decennium av härjningar av Mnemiopsis leidyi.

 


Det finns många (copyrightskyddade) bilder av Mnemiopsis leidyi på webben. Se t.ex. här:

 


Läs mer:

 


Sök på Främmande arter: